Eliminacje BRD dla gimnazjalnistów

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Gimnazjalnych

W dniu 14 kwietnia 2015r. w Gimnazjum nr 2 w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Gimnazjalnych.

Organizatorami turnieju było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy współudziale: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie oraz Ośrodka Nauki Jazdy Henryka Filipka z Braniewa.

Celem Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu
  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  4. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Turniej składał się z: rozwiązywania testu z przepisów ruchu drogowego, sprawdzianu wiedzy z udzielania pomocy przedmedycznej oraz jazdy sprawnościowej rowerem oraz jazda po miasteczku ruchu drogowego.

W turnieju wzięły udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły gimnazjalne powiatu braniewskiego. Po rozegraniu wszystkich konkurencji komisja sędziowska podliczyła wyniki współzawodnictwa. Sędzia Główny – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Pan Maciej Suchecki, ogłosił oficjalne wyniki.

Zwycięzcami turnieju została drużyna Gimnazjum nr 2 w Braniewie w składzie: Jakub Jędrzejczak, Klaudiusz Kłos i Adrian Zahorski. Opiekun drużyny Pani Grażyna Sikut.

Drugie miejsce zajęła drużyna Gimnazjum nr 1 w Braniewie w składzie: Krzysztof Górski, Adrian Nowakowski, i Piotr Szygalski. Opiekun drużyny Pani Joanna Pruńska-Dylewska.

Trzecie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół w Płoskini w składzie: Kacper Białopiotrowicz, Dawid Gorzkowski i Jakub Targoński. Opiekun drużyny Pan Krzysztof Woźny.

Kolejne miejsca zajęły drużyny z Gimnazjum w Pieniężnie w składzie: Jakub Dawidowicz, Mateusz Mazurek i Michał Woźny. Opiekun drużyny Andrzej Miciak oraz drużyna z Zespołu Szkół w Lipowinie – filia w Szylenach w składzie: Kacper Puncewicz, Tomasz Rycko i Oskar Szast. Opiekun Tadeusz Maziuk.

Uczestnicy turnieju otrzymali z rąk Starosty Braniewskiego Pana Leszka Dziąga atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie, WORD w Elblągu, Burmistrzów Miast: Braniewa i Pieniężna oraz Wójtów Gmin: Braniewo oraz Płoskinia. Wyróżnienie otrzymały także osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki w konkurencjach praktycznych. Najlepszy wynik w rozwiązaniu testu osiągnęli Klaudiusz Kłos i Michał Woźny. + Bezbłędnie pokonali tor przeszkód: Kacper Białopiotrowicz, Jakub Dawidowicz, Dawid Gorzkowski, Klaudiusz Kłos, Adrian Nowakowski i Piotr Szygalski. W konkurencji jazdy po miasteczku ruchu drogowego bezbłędnie przejechali go: Dawid Gorzkowski, Krzysztof Górski, Jakub Jędrzejczak i Adrian Zahorski. W sposób szczególny Starosta wyróżnił Dawida Gorzkowskiego z Płoskini, który jako jedyny przejechał bezbłędnie obydwie konkurencje techniczne.

Starosta podziękował uczestnikom, a także osobom współorganizującym tegoroczny turniej: Dyrektor Grażynie Szklarek, Prezesowi Janowi Godowskiemu, Maciejowi Sucheckiemu, Henrykowi Filipkowi oraz opiekunom drużyn i złożył życzenia zwycięskiej drużynie z Gimnazjum nr 2, która będzie reprezentować powiat braniewski w finale wojewódzkim.