ELIMINACJE POWIATOWE BRD

25 i 26 kwietnia 2018 roku w Gimnazjum Nr 2 w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
Organizatorami Turnieju było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy współudziale: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Braniewie oraz Gimnazjum Nr 2 w Braniewie.

Celem Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
    1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
    2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
    3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
    4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
    5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Turniej składał się z części teoretycznej polegającej na rozwiązywaniu testów z przepisów ruchu drogowego
i testu skrzyżowań oraz części praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jazdy rowerem po miasteczku ruchu drogowego.

W Turnieju Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Braniewskiego udział wzięły 4-osobowe drużyny (obowiązkowo: 2 dziewczynki i 2 chłopców).

Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Płoskini w składzie: Aleksandra Byczko, Dawid Byczko, Kinga Myszak i Mateusz Stolarz. Opiekunem drużyny był pan Krzysztof Woźny.
Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie.
Na trzeciej pozycji uplasowała się Szkoła Podstawowa w Chruścielu.
Czwarta lokata przypadła w udziale Szkole Podstawowej w Lipowinie.

Zwycięzcy Turnieju zostali nagrodzeni pięknym pucharem, a wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczyli: Wicestarosta Artur Mieczaniec, Sędzia Główny Turnieju sierż. sztab. Edyta Sobańska i Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Braniewie Grażyna Szklarek .

Nagrodę indywidualną otrzymał Mateusz Stolarz ze Szkoły Podstawowej w Płoskini za najlepszy wynik
w Turnieju Szkół Podstawowych.

W Turnieju Szkół Gimnazjalnych udział wzięły drużyny 3-osobowe złożone z uczniów klas gimnazjalnych terenu Powiatu Braniewskiego.

Zwycięzcami w tej kategorii została reprezentacja Szkoły Podstawowej w Płoskini w składzie: Miłosz Dawgul, Ilona Grabowiecka i Mikołaj Piela. Opiekunem drużyny był pan Krzysztof Woźny.
Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Nr 1 w Braniewie.
Na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna z Zespołu Szkół we Fromborku.
Czwarta lokata przypadła w udziale drużynie z Gimnazjum Nr 2 w Braniewie
Piąte miejsce uzyskała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie.

Zwycięzcy Turnieju zostali nagrodzeni pięknym pucharem, uczestnicy otrzymali również atrakcyjne nagrody, które wręczyli: Sędzia Główny Turnieju sierż. sztab. Edyta Sobańska i Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Braniewie Grażyna Szklarek.

Nagrodę indywidualną otrzymał Mikołaj Piela ze Szkoły Podstawowej w Płoskini  za najlepszy wynik w Turnieju wśród uczniów klas gimnazjalnych.

Fundatorami nagród w Turnieju Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych było Starostwo Powiatowe
w Braniewie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Burmistrz Miasta Braniewa, Wójt Gminy Braniewo oraz Wójt Gminy Płoskinia.

Zwycięzcy Turniejów będą reprezentować Powiat Braniewski w finale wojewódzkim.

Zwycięzcom gratulujemy.

Dziękujemy za pomoc przy organizacji Turniejów: pani dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Braniewie, funkcjonariuszom  Komendy Powiatowej Policji w Braniewie i ratownikom medycznym  Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Braniewie.

Podstawówki

 Gimnazja