ELIMINACJE POWIATOWE BRD (wideo)

W dniach 4 – 5 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum Nr 2 w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

Organizatorami Turnieju było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy współudziale: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Ośrodka Nauki Jazdy Henryka Filipka z Braniewa.

Celem Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

  4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

  5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Turniej składał się z części teoretycznej polegającej na rozwiązywaniu testów z przepisów ruchu drogowego i testu skrzyżowań oraz części praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jazdy sprawnościowej rowerem oraz jazdy po miasteczku ruchu drogowego.

W Turnieju Szkół Podstawowych udział wzięły 4-osobowe drużyny (obowiązkowo: 2 dziewczynki i 2 chłopców) reprezentujące Szkoły Podstawowe Powiatu Braniewskiego.

Zwycięzcami Turnieju Szkół Podstawowych została drużyna z Zespołu Szkół w Płoskini. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie.

Zwycięzcy Turnieju zostali nagrodzeni pięknym pucharem a wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczył Etatowy Członek Zarządu Powiatu Mirosław Kudliński i Członek Zarządu Powiatu Władysław Hruszka.
Nagrodę indywidualną otrzymał Artur Milewski ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie za najlepszy wynik w testach wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego.

W Turnieju Szkół Gimnazjalnych udział wzięły drużyny 3-osobowe złożone z zawodników Szkół Gimnazjalnych Powiatu Braniewskiego.

Zwycięzcami Turnieju Szkół Gimnazjalnych została drużyna z Zespołu Szkół w Płoskini.
Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

Trzecie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pieniężnie.

Kolejne miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół w Lipowinie.

Zwycięzcy Turnieju zostali nagrodzeni pięknym pucharem a wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczył Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec.

Nagrody indywidualne otrzymali: Kacper Białopiotrowicz z Zespołu Szkół w Płoskini za najlepszy wynik w testach wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego i Przemysław Tatar z Gimnazjum Nr2 w Braniewie za najlepszą jazdę po torze sprawnościowym.

Fundatorami nagród w Turnieju Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych było Starostwo Powiatowe w Braniewie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Burmistrz Miasta Braniewa, Wójt Gminy Braniewo oraz Wójt Gminy Płoskinia.

Zwycięzcy Turnieju będą reprezentować Powiat Braniewski w finale wojewódzkim.

Zwycięzcom gratulujemy.