ELIMINACJE POWIATOWE MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO (wideo)

19 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W Turnieju wzięły udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Braniewskiego.

Celem Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży ponadgimnazjalnej w szczególności poprzez:
    1. Popularyzowanie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej znajomości przepisów o ruchu drogowym
        i wiedzy motoryzacyjnej.
    2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
    3. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu drogowego.
    4. Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
    5. Przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.
    6. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Organizatorami Turnieju na etapie powiatowym było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy współudziale: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Braniewie oraz Ośrodka Nauki Jazdy Henryka Filipka
w Braniewie.

Turniej składał się z części teoretycznej, polegającej na rozwiązywaniu testów: z zakresu przepisów ruchu drogowego, testu skrzyżowań i testu z historii motoryzacji oraz części praktycznej rozgrywanej na placu manewrowym tj. z udzielania pomocy przedlekarskiej, z umiejętności przygotowania pojazdu do jazdy i jazdy sprawnościowej samochodem z tzw. talerzem Stewarta.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji Turnieju nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników.

Zwycięzcami eliminacji powiatowych Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego została drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie w składzie: Jakub Lasecki, Dawid Pawlukowski i Szymon Sobieski.
Drugie miejsce zdobyła drużyna  z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
w składzie: Hubert Ireneusz Babik, Karol Jaworski i Cezary Grzegorz Nowak.
Trzecie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie w składzie: Jakub Dawidowicz, Anna Horak i Maciej Kierul.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknym pucharem, a wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczyli:  Etatowy Członek Zarządu Mirosław Kudliński, Sędzia Główny Turnieju sierż. sztab. Edyta Sobańska i Dyrektor ZSZ Joanna Sokół.  
Etatowy Członek Zarządu Mirosław Kudliński podziękował wszystkim uczestnikom Turnieju oraz osobom współorganizującym tegoroczny Turniej: funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, ratownikom medycznym Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie oraz przedstawicielom Ośrodka Nauki Jazdy Henryka Filipka w Braniewie.

Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Braniewie i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Elblągu.

Zwycięska drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego będzie reprezentować Powiat Braniewski w finale wojewódzkim.

Zwycięzcom gratulujemy.