ELIMINACJE POWIATOWE TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W Turnieju wzięły udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Braniewskiego.

Celem Turnieju było podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży ponadgimnazjalnej w szczególności poprzez:

  1. Popularyzowanie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej.

  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

  3. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu drogowego.

  4. Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  5. Przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.

  6. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Organizatorami Turnieju na etapie powiatowym było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy współudziale: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Ośrodka Nauki Jazdy Henryka Filipka z Braniewa.

Turniej składał się z części teoretycznej, polegającej na rozwiązywaniu testów: z zakresu przepisów ruchu drogowego, testu skrzyżowań i testu z historii motoryzacji oraz części praktycznej, z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej i konkurencji technicznych rozgrywanych na placu manewrowym tj. z umiejętności przygotowania pojazdu do jazdy i jazdy sprawnościowej samochodem z tzw. talerzem Stewarta.

Po rozegraniu wszystkich konkurencji i podliczeniu punktacji, Sędzia Główny – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji mł. asp. Maciej Suchecki, ogłosił oficjalne wyniki.

Zwycięzcami Turnieju została drużyna z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.

Drugie miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Trzecie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknym pucharem a wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczył Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec.
Dodatkowo została przyznana nagroda indywidualna za najlepszy wynik w testach wiedzy i najlepszy wynik jazdy sprawnościowej samochodem z tzw. talerzem Stewarta, zwycięzcą obydwu konkurencji został Andrzej Łogin z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.

Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Braniewie i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu.

Wicestarosta Braniewski podziękował wszystkim uczestnikom Turnieju oraz osobom współorganizującym tegoroczny Turniej: funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz przedstawicielom Ośrodka Nauki Jazdy Henryka Filipka z Braniewa.

Zwycięska drużyna Turnieju będzie reprezentować Powiat Braniewski w finale wojewódzkim.

Zwycięzcom gratulujemy.