Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N na odc. Bardyny – Stygajny, Długobór – Pakosze Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 63,63 %.
W dniu 2016.11.28 w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu (DP 1342N).
W dniu 09.01.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcynjo – Usługowym TUGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
W dniu 20.06.2017 r. podpisano umowę z MARPOL Ewa Gierałtowska ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla robót budowlanych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342N na odc. Bardyny-Stygajny; Długobór-Pakosze”
W dniu 22.08.2017 r. zakończono pierwszy etap robót na odcinku Bardyny – Stygajny.
Informacja o realizacji projektu

1. Informacja o projekcie

PROW informacja Powiat