FINAŁ POWIATOWY WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ

19 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbył się Finał Powiatowy XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.
Celem Olimpiady jest:
– popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych,
– przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczy zagrożeń cywilnych,
– kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
– popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym,
– kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia do przeciwstawiania się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

W Olimpiadzie rywalizowały trzy dwuosobowe drużyny ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Braniewskiego. Zmagania przebiegały dwuetapowo: etap pierwszy – testowy, w którym każdy uczestnik rozwiązywał test jednokrotnego wyboru z 50 pytaniami oraz etap teoretyczno-praktycznego, w którym zespoły odpowiadały na pytania i wykonywały zadania przygotowane przez przedstawicieli:
– Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, 
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, 
– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie, 
– Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Braniewie.

Po emocjonującej i niezwykle pasjonującej rywalizacji zwycięzcami tegorocznej Olimpiady została drużyna Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (97 pkt) w składzie: Jędrzej Ostrowski, Jakub Przyborowski – opiekun drużyny Pani Agnieszka Borysewicz-Filipek;
II miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie (87 pkt) w składzie: Wiktoria Górecka, Piotr Mieczkowski;
III miejsce zajęła drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie (80 pkt) w składzie: Wiktoria Skrzypiec, Klaudia Szczęśniak.

Rywalizujące drużyny zostały nagrodzone przez Wicestarostę Mirosława Kudlińskiego pucharami i dyplomami, a wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody indywidualne.
Wicestarosta podziękował również członkom Komisji za pomoc w przeprowadzeniu Olimpiady.

Zwycięska drużyna z ZSB w Braniewie będzie reprezentować Powiat Braniewski na etapie wojewódzkim, który odbędzie się 6 marca 2020 roku w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.