FINAŁ POWIATOWY WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ

13 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbył się Finał Powiatowy XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.
Celem Olimpiady jest:
– popularyzowanie problematyki obrony cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
– przygotowanie młodzieży do racjonalnych zachowań w obliczy zagrożeń cywilnych,
– kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
– popularyzacja znajomości przepisów o ruchu drogowym,
– kształtowanie świadomości i postaw, a przede wszystkim przygotowanie młodego pokolenia na przeciwstawienie się realnym i potencjalnym zagrożeni
om związanym z występowaniem klęsk żywiołowych
i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach.

W Olimpiadzie udział wzięły dwuosobowe drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Braniewskiego. Olimpiada składała się z dwóch etapów: etapu testowego, w którym każdy z uczestników rozwiązywał test jednokrotnego wyboru z 50 pytaniami oraz etapu teoretyczno-praktycznego, w którym drużyny odpowiadały na pytania i wykonywały zadania przygotowane przez przedstawicieli:
– Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie,
– Komendy Powiatowej Policji w Braniewie,
– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie,
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Po pasjonującej i wyrównanej rywalizacji zwycięzcami tegorocznej Olimpiady została drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie (90 pkt) w składzie: Alicja Błaszk, Karolina Kuchta;
II miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (88 pkt) w składzie: Anna Horak, Maciej Kierul;
III miejsce zajęła drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie (88 pkt)
w składzie: Jakub Lasecki, Katarzyna Szewczyk.

Rywalizujące drużyny zostały nagrodzone przez Wicestarostę Artura Mieczańca pucharami i dyplomami,
a wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody indywidualne.

Zwycięska drużyna z ZSZ w Braniewie będzie reprezentować Powiat Braniewski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 2 marca 2018 r. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie.