FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH W POWIECIE BRANIEWSKIM

Zarząd Powiatu Braniewskiego pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi 1342N remont mostu na rzece Pasłęka Bardyny”.

Jest to kolejna inwestycja mostowa w Powiecie Braniewskim o wartości około 1 miliona zł – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

Most znajduje się w jednym z głównych ciągów komunikacyjnych na trasie Piele  – Pakosze – Długobór – Bardyny – Słobity.