FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

WOJEWODA WARMIŃSKO MAZURSKI W TERMINIE OD 29 LIPCA DO 28 SIERPNIA 2019 roku przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH NA ROK 2020.

POWIAT BRANIEWSKI APLIKOWAŁ Z WNIOSKAMI na zadania poprawy warunków komunikacyjnych oraz przebudowę dróg – mówi WICESTAROSTA BRANIEWSKI MIROSŁAW KUDLIŃSKI.

– Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej NR 1314N ODCINEK ROGITY -ŚWIĘTOCHOWO – wartość zadania 420 tys. zł.

– Przebudowa drogi powiatowej NR 1381 UL. STEFCZYKA W BRANIEWIE ETAP I – wartość zadania 1 mln 500 tys. zł.

– Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej NR 1344N ODCINEK KAJNITY – PIENIĘŻNO PIERWSZE – wartość zadania 840 tys. zł.

– Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej NR 1316N ODCINEK MIEJSCOWOŚĆ GRONOWO – wartość zadania 505 tys. zł.

W dniu 23 sierpnia 2019r Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu – mówi PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WALDEMAR GRZYBOWSKI.