FUNKCJONARIUSZE ODDZIAŁU CELNEGO OTRZYMALI NOWOCZESNY SKANER

W dniu 8 czerwca Starosta Braniewski Karol Motyka uczestniczył w przekazaniu nowoczesnego skanera do prześwietlania wagonów towarowych dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z Oddziału Celnego w Braniewie. Jest to pierwszy skaner na granicy z Federacją Rosyjską, który umożliwi realną kontrolę wwożonych towarów przez granicę.

Na uroczystość przybyli: Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, przedstawiciele samorządów lokalnych i służb mundurowych z terenu powiatu braniewskiego.

Po wystąpieniach gości nastąpiło poświęcenie skanera i przecięcie wstęgi. Następnie goście mieli możliwość zobaczenia urządzenia od środka.

Urządzenie pozwoli wykryć nielegalne towary, materiały wybuchowe i broń, a w szczególności przyczyni się do wykrywania skrytek w elementach konstrukcyjnych w wagonach i kontenerach.

więcej