Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 (wideo)

W dniu 11 kwietnia 2017 roku odbyła się 15 Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych organizowana przez Starostwo Powiatowe w Braniewie. Giełda była okazją do zaprezentowania młodzieży, rodzicom i nauczycielom oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Braniewskiego.

Wydarzenie otworzyli: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec i Etatowy Członek Zarządu Powiatu Mirosław Kudliński. Starosta Braniewski zachęcał młodzież do zapoznania się z bogatą ofertą poszczególnych szkół i podjęcia nauki w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. Do skorzystania z rozbudowanej bazy dydaktycznej oraz możliwości wyjazdów na staże zagraniczne np. do Włoch, Niemiec czy też Hiszpanii.

W trakcie Giełdy młodzież miała możliwość porozmawiania z doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie i Młodzieżowego Centrum Kariery działającego przy OHP w Braniewie oraz ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego z Ośrodka Szkolenia Zawodowego przy OHP w Braniewie.

Firma „Meble Okmed Demko sp. j.” zaprezentowała ofertę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów planujących kształcenie zawodowe.


Na parkingu Starostwa służby mundurowe z terenu Powiatu Braniewskiego: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Straży Granicznej w Braniewie i w Grzechotkach oraz z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Polski Stefana Batorego w Braniewie, zaprezentowały sprzęt wykorzystywany w swojej pracy zawodowej.

Równolegle z trwającą Giełdą w Szkołach Ponadgimnazjalnych odbyły się Dni Otwarte.
Tegoroczne wydarzenie podobnie jak w latach ubiegłych cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Starosta Braniewski Leszek Dziąg oraz Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, serdecznie dziękują Burmistrzom i Wójtom Miast i Gmin Powiatu Braniewskiego oraz Dyrektorom Szkół, za umożliwienie młodzieży gimnazjalnej oraz nauczycielom udziału w Giełdzie.

Dowódcom i funkcjonariuszom poszczególnych służb mundurowych za ich zaangażowanie i prezentację specjalistycznego sprzętu.

Dyrektorom, nauczycielom i młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie i Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, za atrakcyjne przedstawienie ofert edukacyjnych swoich szkół.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie: w zależności od zainteresowań młodzieży szkoła proponuje uczniom kasy: matematyczno-ekonomiczną, biologiczno-chemiczną, oraz językowo – społeczną z elementami psychologii i prawa.

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie: planuje nabór do Liceum Ogólnokształcącego – klasy o charakterze medyczno-ratowniczym, politechniczno-biznesowym, społeczno-administracyjnym, wojskowym oraz pożarniczym. Zaprasza również młodzież do Technikum kształcącego w zawodach: technik budownictwa, technik informatyk, technik spedytor oraz technik drogownictwa.

Przy szkole funkcjonuje internat.

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie: szkoła planuje nabór do Technikum kształcącego w zawodach: technik leśnik, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy i technik architektury krajobrazu.

Szkoła Branżowa I Stopnia; szkoła planuje kształcenie w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, monter konstrukcji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter sieci instalacji sanitarnych, magazynier – logistyk, elektryk, kucharz, sprzedawca, cukiernik, mechanik – operator do produkcji drzewnej, piekarz, fryzjer, zbrojarz – betoniarz, stolarz, wędliniarz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz.