GRECKOKATOLICKA ZABYTKOWA CERKIEW POTRZEBUJE REMONTU

Już od czterech miesięcy wierni kościoła greckokatolickiego z powiatu braniewskiego nie mogą modlić się w swojej świątyni w Braniewie. Władysław Hruszka, radny Rady Powiatu Braniewskiego i jednocześnie przewodniczący Rady Parafialnej apeluje o pomoc w remoncie kościoła.

Cerkiew została zamknięta przez nadzór budowlany 1 listopada 2016 r., ze względu na zły stan techniczny obiektu. Chodzi głównie o ścianę frontową. Aby kościół mógł znów funkcjonować trzeba ją spiąć specjalnymi klamrami i pouzupełniać w niej ubytki.

Koszt remontu świątyni może przekroczyć nawet 150 tys. złotych. Dla parafii liczącej 300 wiernych — to zbyt duże obciążenie.

— Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o dar serca na rzecz remontu świątyni — pięknego zabytku, jakim jest kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Braniewie. Chociaż ten piętnastowieczny kościół jest obecnie użytkowany przez wyznawców obrządku greckokatolickiego, to jednak wielkie jest jego znaczenie architektoniczne dla całego Braniewa i wszystkich jego mieszkańców. Nie zapomnimy z podziękowaniem o żadnym darczyńcy — zapewnia Władysław Hruszka

Cerkiew mieści się w dawnym kościele zbudowanym w 1437 roku, odbudowanym i przebudowanym w latach 1583-1584 oraz w XVII i XVIII w. W środku znajduje się XVIII-wieczna ambona oraz współczesny ikonostas. Wiernym obrządku greckokatolickiego służy od 1992 r.

O tym, że świątynia jest cennym zabytkiem świadczy także fakt, że kilkanaście dni temu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało parafii dotację w wysokości 100 tys. złotych na zabezpieczenie ścian i prace ratunkowe.

Teraz potrzeba jedynie zebrać pozostałą kwotę.

Wspomóż remont zabytkowego kościoła

Osoby, które chciałyby przeznaczyć 1% ze swojego podatku, proszone są o wpisanie numeru KRS 0000231971, na Remont Cerkwi pw. Świętej Trójcy w Braniewie.

Pieniądze na remont można także wpłacać na konto: Parafia Greckokatolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w  Braniewie, nr konta: 37 8313 0009 0031 9001 2000 0010.