I SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

23 listopada 2018 roku odbyła się I sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

W wyniku przeprowadzonych głosowań tajnych wybrano nowe władze Powiatu Braniewskiego.

Przewodniczącym Rady Powiatu Braniewskiego w kadencji 2018-2023 został Łukasz Korneluk.
Wiceprzewodniczącymi zostali: Bogdan Jarmoła i Paweł Kozioł.

Starostą Braniewskim wybrany został Karol Motyka.
Wicestarostą Braniewskim wybrany został Mirosław Kudliński.

Pierwszym Etatowym Członkiem Zarządu wybrany został Krzysztof Kowalski, drugim Członkiem Zarządu wybrano Małgorzatę Wojtas, a trzecim Członkiem Zarządu wybrano Katarzynę Maciejewską.

Więcej w materiale fotograficznym i filmowym.