Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

Tegoroczna Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych organizowana jest przez Powiat Braniewski już po raz 13. Giełda jest okazją do zaprezentowania młodzieży, rodzicom i nauczycielom oferty edukacyjnej wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Braniewskiego.

W dniu 31 marca w Starostwie Powiatowym w Braniewie szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Braniewskiego zaprezentowały swoja ofertę. Giełdę szkół otworzył Wicestarosta Mirosław Kudliński, który przywitał przedstawicieli szkół i innych instytucji wspierających edukację. Na parkingu starostwa służby mundurowe zaprezentowały swoją ofertę oraz sprzęt. Jak co roku nie zabrakło przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej z Braniewa i Grzechotek oraz żołnierzy 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Swoją ofertę szkoły prezentowały również w swoich placówkach.

Wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej jest bardzo ważną decyzją w życiu każdego młodego człowieka. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy jak i oczekiwaniom gimnazjalistów nasze szkoły dostosowują kierunki kształcenia do aktualnych potrzeb dzięki czemu młodzież łatwiej będzie mogła znaleźć zatrudnienie czy kontynuować naukę na studiach wyższych.

Na rok szkolny 2015/2016 nasze szkoły przygotowały bardzo bogaty wachlarz kierunków:

  • Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie: w zależności od zainteresowań młodzieży szkoła proponuje uczniom kasy: matematyczno-ekonomiczną, biologiczno-chemiczną, oraz językowo – społeczną z elementami psychologii.
  • Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie: planuje nabór do Liceum Ogólnokształcącego – klasy o charakterze medyczno-ratowniczym, politechniczno-biznesowym, społeczno-administracyjnym oraz wojskowym, zaprasza również młodzież do Technikum kształcącego w zawodach: technik budownictwa, technik informatyk, technik spedytor oraz technik drogownictwa.
  • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta w Pieniężnie: szkoła planuje nabór do Liceum Ogólnokształcącego (innowacja pedagogiczna straż graniczna, szkolenie wojskowe, straż pożarna oraz bezpieczeństwo publiczne), do Technikum (technik ekonomista, handlowiec, agrobiznesu) oraz do wielozawodowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej – między innymi w zawodach : kucharz, sprzedawca, rolnik, stolarz, piekarz, kamieniarz, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających.
  • Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie: szkoła planuje nabór do Technikum kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik leśnik oraz technik agrobiznesu. Szkoła jak co roku planuje nabór do klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W tym typie szkoły największym zainteresowaniem cieszą się zawody: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer i sprzedawca.