II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

W dniu 24.05.2016 r. na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie odbył się II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców, zorganizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Braniewskiego, a Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Drabina” z Braniewa. Umowa dotyczyła wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej, pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym.

W zawodach wzięły udział drużyny z Braniewa, Szylen i Fromborka. Rozgrywki przedstawiały się następująco:
 SP Szyleny – SP 3 Braniewo 9:0
 SP6 Braniewo – SP Frombork 9:0
 SP Szyleny – SP Frombork 12:0
 SP3 Braniewo – SP 6 Braniewo 2:8
 SP Szyleny – SP 6 Braniewo 1:7
 SP 3 Braniewo – SP Frombork 5:0

Zawody sędziowali: Pan Tomasz Lubnau i Pan Paweł Waszkiewicz.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie;
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Szylenach
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

Najlepszym zawodnikiem turnieju został: Mateusz Prusik
Najlepszym bramkarzem turnieju został: Bartłomiej Kołakowski
Królem strzelców został: Krystian Sadowski

Zwycięzcom puchary i medale wręczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu Braniewskiego w osobach: Wicestarosta – Pan Artur Mieczaniec oraz Członkowie Zarządu: Pan Mateusz Sobieszczuk i Pan Władysław Hruszka oraz Pani Bernadeta Kryger – Założycielka Stowarzyszenia Edukacyjnego „Drabina” i jednocześnie Dyrektor Szkoły Podstawowej na 3 w Braniewie.

Poniżej relacja fotograficzna: