II SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

Dnia 8 grudnia 2018 roku odbyła II sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Na wstępie sesji Leszek Kłębucki – Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego V kadencji 2014-2018 pogratulował Karolowi Motyce objęcia funkcji Starosty Braniewskiego, życząc jednocześnie wielu sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju Powiatu. Leszek Kłębucki pogratulował również objęcia funkcji swojemu następcy Przewodniczącemu Rady Powiatu Łukaszowi Kornelukowi.

Następnie Tadeusz Kłębucki Prezes Zarządu Powiatowego LOK w Braniewie z Siedzibą w Pieniężnie wręczył pamiątkowe medale z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Medale wręczane były w trakcie „XXIII Regionalnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej” w Pieniężnie, natomiast w Starostwie medale zostały wręczone osobom nieobecnym w dniu festiwalu.

Podczas sesji Radni wybrali Przewodniczących i Członków poszczególnych komisji Rady Powiatu Braniewskiego w kadencji 2018-2023:

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Braniewskiego
• Bogdan Pochodaj – Przewodniczący komisji
• Michał Machała – Członek komisji
• Bożena Turczyn – Członek komisji
• Waldemar Grzybowski – Członek komisji
• Leszek Dziąg – Członek komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu Braniewskiego
• Bożena Turczyn – Przewodnicząca komisji
• Katarzyna Maciejewska – Członek komisji
• Paweł Kozioł – Członek komisji

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Braniewskiego
• Michał Machała – Przewodniczący komisji
• Małgorzata Wojtas – Członek komisji
• Krzysztof Kowalski – Członek komisji

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Braniewskiego
• Bogdan Jarmoła – Przewodniczący komisji
• Waldemar Grzybowski – Członek komisji
• Krzysztof Kowalski – Członek komisji

Komisja Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady Powiatu Braniewskiego
• Łukasz Korneluk – Przewodniczący komisji
• Bogdan Pochodaj – Członek komisji
• Mirosław Kudliński – Członek komisji

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Braniewskiego
• Waldemar Grzybowski – Przewodniczący komisji
• Paweł Kozioł – Członek komisji
• Mirosław Kudliński – Członek komisji

Radni powołali także przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego. Wybrano: Mirosława Kudlińskiego i Małgorzatę Wojtas. 

Punkt porządku obrad II sesji RP w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Braniewskiego na wniosek formalny Wicestarosty Mirosława Kudlińskiego został zdjęty z porządku obrad.

 

Link do II Sesji Rady Powiatu Braniewskiego