II WARMIŃSKO – MAZURSKI KONGRES PRZYSZŁOŚCI

W dniach 7 i 8 czerwca 2018 roku w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbył się II Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości. Organizatorami wydarzenia był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Grupa WM.
W Kongresie uczestniczyli prelegenci, którzy w różnych blokach tematycznych dzielili się swoją wiedzą
i doświadczeniem oraz inspirowali i motywowali uczestników do działań zmierzających do rozwoju społeczno – gospodarczego.

Podczas wydarzenia odbyło się wiele interesujących paneli m.in.: panel gospodarczy, panel dotyczący technologii i rozwiązań przyszłości, panel „bez gorsetu”, panel motywacyjny. Na kongresowej scenie swoimi przemyśleniami dzielili się samorządowcy oraz przedsiębiorcy z regionu i spoza niego.

Czynny udział w panelu gospodarczym na temat „Obwód Kaliningradzki – szansa czy trudne sąsiedztwo?” wziął Starosta Braniewski Leszek Dziąg. Starosta zabrał głos w kwestii współpracy przygranicznej, małego ruchu granicznego oraz handlu w regionie.

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Starostwa Powiatowego w Braniewie w Kongresie uczestniczyła również piętnastoosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Braniewskiego. Młodzież i nauczyciele mieli możliwość skorzystania z ciekawych bloków tematycznych oraz wysłuchania interesujących osób.

 

Fot. Aleksandra Jakimczuk