INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września 2018 roku w szkołach na terenie całego kraju rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019.

Starosta Braniewski Leszek Dziąg uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie i w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Władysław Hruszka oraz Radny Powiatu Braniewskiego Michał Sydor odwiedzili Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.
W inauguracji roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie uczestniczyli zaproszeni goście oraz licznie przybyli rodzice.

Uroczyste apele w szkołach rozpoczęto od odegrania hymnu państwowego. Następnie głos zabrali Dyrektorzy szkół, którzy przywitali uczniów, nauczycieli oraz przybyłych gości. Szczególne słowa zachęty i otuchy skierowane zostały do uczniów klas pierwszych. Dyrektorzy przedstawili uczniom kadrę pedagogiczną oraz podkreślili kwestię bezpieczeństwa uczniów w czasie pobytu w szkole i w drodze do i ze szkoły.

W trakcie akademii w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Starosta Braniewski Leszek Dziąg wręczył nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom życzymy sukcesów i zapału w zdobywaniu wiedzy, a kadrze pedagogicznej i pracownikom szkół powodzenia i entuzjazmu w codziennej pracy.