INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września 2019 roku rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020.

Starosta Braniewski Karol Motyka uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, Wicestarosta Mirosław Kudliński wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Krzysztof Kowalski wziął udział w uroczystości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie, a Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogdan Jarmoła uczestniczył w obchodach w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.

Uroczyste apele w szkołach rozpoczęto od hymnu państwowego. Następnie głos zabrali Dyrektorzy szkół, którzy przywitali uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości. Szczególne słowa zachęty i otuchy skierowane zostały do uczniów klas pierwszych.

Początek roku szkolnego to trudny okres w dziejach historii narodu polskiego, dlatego nawiązano do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Apele były również okazją do wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy, a kadrze pedagogicznej i pracownikom szkół powodzenia w codziennej pracy.

Rozpoczęcie roku szkolnego w LO w Braniewie

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSZ w Braniewie

Rozpoczęcie roku szkolnego w SOSW w Braniewie

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSB w Braniewie