INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020 roku w sposób szczególny rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021.

Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie i w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, Wicestarosta Krzysztof Kowalski wziął udział w uroczystości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie, a Przewodniczący Rady Powiatu Łukasz Korneluk uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.

Uroczyste apele w szkołach rozpoczęto od hymnu państwowego. Następnie głos zabrali Dyrektorzy szkół, którzy przywitali uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości i rodziców. Szczególne słowa zachęty i otuchy skierowane zostały do uczniów klas pierwszych. Dyrektorzy podkreślali, że obecny rok szkolny rozpoczynamy w sposób szczególny z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.

Początek roku szkolnego to trudny okres w dziejach historii narodu polskiego, dlatego nawiązywano do 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Apele były również okazją do wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, wręczenia podziękowań za wieloletnią pracę oraz wręczenia stypendiów Starosty Braniewskiego dla najlepszych uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Samorządowcy w nowym roku szkolnym wszystkim uczniom życzyli sukcesów w zdobywaniu wiedzy, a kadrze pedagogicznej i pracownikom szkół powodzenia w codziennej pracy.

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSZ w Braniewie

Rozpoczęcie roku szkolnego w LO w Braniewie

Rozpoczęcie roku szkolnego w SOSW w Braniewie

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSB w Braniewie