INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Zabrzmiał pierwszy dzwonek – 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022.

Starosta Braniewski Karol Motyka uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Wicestarosta Mirosław Kudliński uczestniczył w uroczystości w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie, Wicestarosta Krzysztof Kowalski i Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk wzięli udział w rozpoczęciu roku roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.

Uroczyste apele w szkołach rozpoczęto od hymnu państwowego. Następnie dyrektorzy szkół przywitali uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości i rodziców. Szczególne słowa zachęty i otuchy skierowane zostały do uczniów klas pierwszych, dla których nauka rozpoczyna się w nowych szkołach. Dyrektorzy podkreślali, że obecny rok szkolny jest kolejnym rokiem, który rozpoczynamy w sposób szczególny z zachowaniem obostrzeń i zasad sanitarnych. W SOSW dyrekcja i samorządowcy przywitali uczniów, nauczycieli i ich rodziców w poszczególnych klasopracowniach.

1 września wiąże się z trudnym okresem w dziejach narodu polskiego, dlatego w wystąpieniach nawiązano do 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Samorządowcy w nowym roku szkolnym wszystkim uczniom życzyli dużo energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, a kadrze pedagogicznej i pracownikom szkół satysfakcji i powodzenia w codziennej pracy.

Apele były również okazją do wręczenia podziękowania za wieloletnią pracę i wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

Galeria zdjęć