Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą nr 336/17 z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przeznacza  do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomość niezabudowaną, położoną w Braniewie przy ul. Sikorskiego, opisaną w załączniku nr 1 do uchwały.

Treść uchwały jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Braniewie.