Informacja o Uchwale nr 447/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Uchwała nr 447/18 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym