Informacja o wyborze podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2016

Informacja o wyborze podmiotów w celu zlecenia realizacji zadań publicznych Powiatu Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej, pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym:

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, z siedzibą: ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg

  • tytuł zadania: Organizacja cyklicznych imprez wodnych PTTK: żeglarskich i kajakowych,

  • kwota dotacji: 2.000 zł,

 1. Liga Obrony Kraju z/s w Warszawie, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa, Zarząd Powiatowy LOK z siedzibą w Pieniężnie,

 • tytuł zadania: Powiatowy Pokoleniowy Dwubój sportowo-rekreacyjny o Puchar Starosty Braniewskiego

 • kwota dotacji: 2.000 zł,

 1. Stowarzyszenie Edukacyjne „Drabina”, z siedzibą: ul. PCK 4, 14-500 Braniewo,

 • tytuł zadania: Piłka nożna – radość, zdrowie, współzawodnictwo. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych,

 • kwota dotacji: 850 zł,

 1. Stowarzyszenie „Wystarczy chcieć” Łoźnik, z siedzibą: Łoźnik 24/3, 14-520 Pieniężno,

 • tytuł zadania: Rowerami po zwycięstwo,

 • kwota dotacji: 500 zł,

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”, z siedzibą: Lechowo 21, 14-520 Pieniężno,

 • tytuł zadania: Organizacja turnieju siatkarskiego pod nazwą „Mała Szkoła – Duży Sukces” – V edycja,

 • kwota dotacji: 500 zł.

 1. Zadanie w zakresie turystyki pod nazwą: Wspieranie przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym popularyzujących turystykę i krajoznawstwo w Powiecie Braniewskim:

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, z siedzibą: ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg,

  • tytuł zadania: Aktywnie w Powiecie Braniewskim,

  • kwota dotacji: 4.000 zł.

 1. Zadania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, pod nazwą: Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej:

 1. Liga Obrony Kraju, z/s w Warszawie, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa, Zarząd Powiatowy LOK z siedzibą w Pieniężnie,

 • tytuł zadania: Konkurs wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego i ekologii pn. „Środowisko ponad wszystko”,

 • kwota dotacji: 1.500 zł,

 1. Fundacja Żółty Szalik, z siedzibą: Stępień 11/5, 14-500 Braniewo,

  • tytuł zadania: Ekologicznie zakręceni,

  • kwota dotacji: 1.350 zł,

 1. Stowarzyszenie Nasze Krzyżewo, z siedzibą: Krzyżewo 8, 14-530 Frombork,

  • tytuł zadania: Powiatowy konkurs ekologiczny, Ekologicznie w Powiecie Braniewskim,

  • kwota dotacji: 1.280 zł.

 1. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod nazwą: Wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego oraz działania służące upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu:

 1. Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Elblągu z siedzibą: ul. Grunwaldzka 31, 82-300 Elbląg,

 • tytuł zadania: Ukraińskie oblicza Ziemi Braniewskiej

 • kwota dotacji: 14.000 zł,

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, z siedzibą: ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg,

  • tytuł zadania: X Plener Malarski Warmińskie Spotkania Twórcze,

  • kwota dotacji: 6.000 zł,

 1. Towarzystwo Miłośników Braniewa, z siedzibą: ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo,

 • tytuł zadania: Od Muzeum Celulozowego do Muzeum Ziemi Braniewskiej,

 • kwota dotacji: 10.000 zł,

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, m. st. Warszawa, Oddział Rejonowy w Braniewie z siedzibą: ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo,

 • tytuł zadania: XII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych „Seniorada 2016,

 • kwota dotacji: 3.000 zł,

 1. Liga Obrony Kraju z/s w Warszawie, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa, Zarząd Powiatowy LOK z siedzibą w Pieniężnie,

 • tytuł zadania: XX Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej,

 • kwota dotacji: 2.500 zł,

 1. Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina, z siedzibą: ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno,

 • tytuł zadania: Majówka Seniorów na nutę patriotyczną,

 • kwota dotacji: 1.000 zł,

 1. Stowarzyszenie Edukacyjne „Drabina”, z siedzibą: ul. PCK 4, 14-500 Braniewo,

 • tytuł zadania: Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Z piosenką w plecaku”,

 • kwota dotacji: 700 zł,

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, m. st. Warszawa, Oddział Rejonowy w Braniewie z siedzibą: ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo,

 • tytuł zadania: Seniorki z Pieniężna integrują się ze światem i promują powiat braniewski śpiewając piosenki ludowe w trzech językach,

 • kwota dotacji: 500 zł.