Informacja o zmianie sposobu obsługi Interesantów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Szanowni Państwo, 

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że od dnia 6 listopada 2020 r. do odwołania zostają zmienione zasady obsługi Interesantów.

Preferujemy komunikację elektroniczną (e-PUAP, poczta elektroniczna) lub pocztę tradycyjną w załatwianiu spraw.

Przyjmujemy od Państwa również dokumenty złożone osobiście w formie papierowej.

W tym celu na parterze budynku Starostwa uruchomiliśmy Biuro Podawcze, które przyjmuje korespondencję (dokumentację) papierową. Przyjęta korespondencja będzie poddana 36 godzinnej kwarantannie. Pracownicy będą udzielali informacji i wyjaśnień wyłącznie telefonicznie lub poczta elektroniczną.

Wykaz i opis załatwianych w Starostwie spraw wraz ze wzorami wniosków jest dostępny w Biuletynie informacji publicznej Powiatu Braniewskiego (http://bip.powiat-braniewo.pl) w sekcji :”Jak załatwić sprawę” Wzory wniosków dotyczące obsługiwanych spraw są też wyłożone przy Biurze Podawczym. 

Ponieważ sprawy nie będą załatwiane ‘od ręki’, prosimy o zostawianie na składanych dokumentach swoich danych do kontaktu – numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

Dopuszczalna liczba osób znajdujących się w budynku Starostwa – 2 osoby (w tym 1 osoba do punku kasowego banku na parterze budynku)

Prosimy o przestrzeganie następujących wymogów sanitarnych: zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego pomiędzy osobami oczekującymi.

Interesanci niestosujący się do wyżej wymienionych zaleceń nie będą obsługiwani.