Informacja o zmianie sposobu obsługi Interesantów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Szanowni Państwo, 
 
Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania zostają zmienione zasady obsługi Interesantów.
 
Preferujemy komunikację elektroniczną (e-PUAP, poczta elektroniczna) lub pocztę tradycyjną w załatwianiu spraw.
 
Przyjmujemy od Państwa również dokumenty złożone osobiście w formie papierowej.
 W tym celu na parterze budynku Starostwa uruchomiliśmy Biuro Podawcze, które przyjmuje korespondencję (dokumentację) papierową. Przyjęta korespondencja będzie poddana 24 godzinnej kwarantannie. Pracownicy będą udzielali informacji i wyjaśnień wyłącznie telefonicznie lub poczta elektroniczną.
 
Wykaz i opis załatwianych w Starostwie spraw wraz ze wzorami wniosków jest dostępny w Biuletynie informacji publicznej Powiatu Braniewskiego (http://bip.powiat-braniewo.pl) w sekcji Poradnik interesanta. Wzory wniosków dotyczące obsługiwanych spraw są też wyłożone przy Biurze Podawczym. 
 
Ponieważ sprawy nie będą załatwiane ‘od ręki’, prosimy o zostawianie na składanych dokumentach swoich danych do kontaktu – numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.
 
Szczegółowe informacje i dane do kontaktu umieściliśmy na stronie: