INFORMACJA STAROSTY BRANIEWSKIEGO W SPRAWIE ZAWIESZENIA STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

INFORMACJA
STAROSTY BRANIEWSKIEGO
W SPRAWIE ZAWIESZENIA STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ORAZ

PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W BRANIEWIE

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.) informuję, że zawieszam w terminie od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Braniewie.

  1. Zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej będą realizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w godzinach pracy punktów (8.00 – 12.00 i 14.00 – 18.00), telefonicznie, poprzez e-mail lub komunikator internetowy. Poniżej kontakt e-mail do Mecenasa:

e – mail: pomocprawna.punkt1@powiat-braniewo.pl

e – mail: pomocprawna.punkt2@powiat-braniewo.pl.

  1. Zgłoszeń na porady można dokonywać również telefonicznie pod numerem:

55 644 02 08 lub 55 644 02 41.

  1. Jeżeli Państwo rejestrując się podadzą numer telefonu Mecenas oddzwoni do Państwa w godzinach pracy punktów.

  2. Szczegółowe informacje na temat działalności punktów oraz udzielanych porad można uzyskać pod numerem telefonu: 55 644 02 40.