ZAWIESZENIE STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE BRANIEWSKIM

INFORMACJA
STAROSTY BRANIEWSKIEGO
W SPRAWIE ZAWIESZENIA STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI PUNKTU NIEODPŁ
ATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ORAZ

PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W POWIECIE BRANIEWSKIM

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) informuję, że

ZAWIESZAM

w terminie od dnia 24 do dnia 31 grudnia 2020 r.

stacjonarną działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Braniewskim.

Zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej będą realizowane poprzez świadczenie usług prawnych i obywatelskich za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej):
1) w godzinach: od 8.00 do 12.00, porad udzieli radca prawny
– kontakt: e-mail:
pomocprawna.2020.mb@powiat-braniewo.pl,
2) w godzinach: od 14.00 do 18.00, porad udzieli radca prawny i doradca obywatelski
– kontakt: e-mail:
pomocprawna.2020.jk@powiat-braniewo.pl

Zgłoszeń na porady można dokonywać telefonicznie pod numerem: 55 644 02 41 lub 55 644 02 08.