INFORMATYCZNE ZIELONE GARNIZONY

Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Wicestarosta Artur Mieczaniec podpisali w Warszawie, w Ministerstwie Obrony Narodowej, umowę na rozpoczęcie w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie programu „Informatyczne zielone garnizony”.

Informatyczne zielone garnizony” to pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej. Według jego założeń uczniowie uczący się w klasach o profilu wojskowym zdobędą podstawy z zasad cyberbezpieczeństwa.

Do projektu zostało zaproszonych tylko 12 szkół z ośmiu województw, a w województwie warmińsko-mazurskim z Gołdapi, Orzysza, Pisza oraz Braniewa. Mogły w nim znaleźć się jedynie małe miasta, w których istnieją duże garnizony wojskowe, jednak miasta te borykają się z problemem bezrobocia.

Zarząd Powiatu Braniewskiego zadecydował, że program ten – ze względu na funkcjonowanie w ZSB klas wojskowych – będzie realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w tymże zespole — mówi Artur Mieczaniec, Wicestarosta Braniewski. — Dzięki temu profil wojskowy będzie wzmocniony. A uczniowie kończący szkołę zdobędą nowe umiejętności, między innymi z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Szkoła otrzyma z MON 100 tys. złotych dotacji na zakup sprzętu komputerowego. 25 tys. złotych wyłoży Powiat Braniewski (pieniądze te będą przeznaczone m.in. na dodatkowe godziny dla nauczycieli). W szkole oddana zostanie także nowa pracownia, w której znajdzie się sprzęt komputerowy.

Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Wicestarosta Artur Mieczaniec przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grażyny Michalec podpisali umowę z przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Uczniowie objęci programem będą uczyć się w dwóch specjalnościach: bezpieczeństwo w sieci (obejmujące m.in. zagadnienia związane z internetem, sprzętem komputerowym, sprzętem sieciowym, bezpieczeństwem danych czy szyfrowaniem połączeń) oraz designer (grafika komputerowa, obróbka audio/wideo, projektowanie aplikacji, marketing social media).