INFORMATYCZNE ZIELONE GARNIZONY

Szkoła w programie MON

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie został wytypowany do udziału w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej „Informatyczne zielone garnizony”.

Program będzie realizowany w ZSB w roku szkolnym 2017/2018.

— Do projektu zostało zaproszonych tylko 12 szkół z ośmiu województw, a w województwie warmińsko-mazurskim z Gołdapi, Orzysza, Pisza oraz Braniewa — mówi Artur Mieczaniec, wicestarosta braniewski. — Zarząd Powiatu Braniewskiego zadecydował, że program ten — ten ze względu na funkcjonowanie w ZSB klas wojskowych — będzie realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w tymże zespole.

Jest garnizon, są potrzeby

Na początku marca w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyło się spotkanie, na którym omówiono założenia programu nauczania informatyki w projekcie „Informatyczne zielone garnizony”. Oprócz przedstawicieli Wojskowego Centrum Edukacji Społecznej w MON w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły. ZSB w Braniewie reprezentował wicedyrektor Dariusz Lis oraz kierownik gospodarczy Robert Januszko.

— Braniewo znalazło się w pilotażowym programie MON, ponieważ spełniło kryteria kwalifikacyjne przyjęte przez resort — mówi Dariusz Lis. — Założono, że oferta edukacyjna zostanie skierowana do szkół znajdujących się w małych miastach, w których istnieją duże garnizony wojskowe, jednak miasta te borykają się z problemem bezrobocia.

Przygotowani do obrony cybernetycznej

Program nauczania informatyki w klasach ujętych pilotażem przewiduje przygotowanie absolwentów do pracy w zawodach: grafik komputerowy, designer UX, programista backend, programista fronted, help desk. Program zawiera także elementy z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

W ramach programu przewidziane są szkolenia dla nauczycieli, które przeprowadzą eksperci z Wojskowej Akademii Technicznej. Szkolenia obejmą także uczniów — w dziedzinie obrony cebernetycznej. Przewiduje się możliwość ich przeprowadzenia przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

— Cieszymy się, że będziemy mogli skorzystać z propozycji przygotowanej przez MON — mówi Dariusz Lis. — A dodatkowo, we wstępnym założeniu, przewiduje ona wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt komputerowy.