INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE BRANIEWSKIM

W dniu 13 sierpnia 2020 r. Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński podpisali wnioski na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Powiat Braniewski kolejny już rok składa wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki którym poprawi się komfort podróżowania po drogach powiatu.

Wartość planowanych inwestycji to ponad 8 mln. zł. Dzięki takiej kwocie wyremontowane zostaną drogi na odcinkach: Frombork – Bogdany, Zawierz – Wielewo, Krzekoty – Wyszkowo, Chruściel – Dąbrowa i Grzechotki – Żelazna Góra.

W 2020 r. wykonane zostaną inwestycje drogowe w miejscowości Gronowo, odcinek Rogity – Świętochowo i pierwszy etap ul. Stefczyka w Braniewie. Wartość tych dwóch inwestycji ma wynieść około 2 mln. zł – mówi Starosta Braniewski Karol Motyka.

Poprawa infrastruktury drogowej w głównych ciągach komunikacyjnych są niezbędne dla mieszkańców powiatu Braniewskiego. Dzięki takim inwestycjom podnosi się jakość poruszania, co sprzyja rozwojowi regionu. Poprawia się również poziom bezpieczeństwa na tych drogach.

Realizujemy również wieloletnie zadania na drogach powiatowych, dzięki którym remontujemy odcinki dróg: Płoskinia – Pakosze oraz Pakosze – Pieniężno. Wartości inwestycji to ponad 4 mln. zł. Wszystkie inwestycje są realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

https://www.youtube.com/watch?v=7s4RWfXK7ck