INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE BRANIEWSKIM

W dniu 22 maja 2020 r. rozpoczęto Etap – I inwestycji na drodze powiatowej na Nr 1342N. Jest to zadanie pod nazwą „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi Nr 1342N odc. Pakosze – Pieniężno 2019 -2023”. Wartość inwestycji 1 890 000 zł.

– Inwestycja ta jest zadaniem wieloletnim, na które powiat braniewski pozyskał dofinansowanie w wysokości 50 % z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

Wykonanie I – Etapu planowe jest w dniu 23 maj 2020r.