IV BIEG KRWIODAWCÓW

13 czerwca 2021 roku w Braniewie odbył się IV Bieg Krwiodawców.

Głównymi założeniami Biegu przygotowanego przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „KROPELKA” w Braniewie była promocja krwiodawstwa, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz integracja społeczności lokalnej poprzez sport. Organizatorzy Biegu przygotowali różne trasy dostosowane do grup wiekowych poszczególnych uczestników, a start i metę wyznaczono na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w Braniewie.

Po zakończeniu poszczególnych konkurencji Biegu Starosta Braniewski Karol Motyka i Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa Anna Kapusta uhonorowali uczestników pamiątkowymi medalami.

Dodatkowo organizatorzy przygotowali nagrody, które były losowane wśród uczestników Biegu.

IV Bieg Krwiodawców był imprezą sportową dofinansowaną przez Powiat Braniewski w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Powiatu Braniewskiego na 2021 rok.

Galeria zdjęć