IX SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 08.00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu. 
5.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 – 2028. 
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w  budżecie powiatu na rok 2019. 
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Braniewo. 
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płoskinia. 
9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie powierzenia Gminie Płoskinia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Braniewskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych 2019.
10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji. 
11.Sprawy bieżące. 
12.Zakończenie obrad.