JAKA SZKOŁA

Dnia 12 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie odbyło się spotkanie pod nazwą „Jaka szkoła” zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży w Braniewie.

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Braniewskiego.

Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentowali: Starosta Braniewski Leszek Dziąg oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Jolanta Skuratko.

W trakcie spotkania pedagog z ZSB pani Małgorzata Dębicka oraz powiatowy koordynator doradztwa zawodowego pan Roman Michalski zaprezentowali wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dotyczące ich oczekiwań wobec oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych. Poruszano problemy migracyjne młodzieży oraz poszukiwano skutecznych metod zachęcenia gimnazjalistów do podjęcia nauki w Braniewie. Obecna na spotkaniu młodzież dzieliła się uwagami i spostrzeżeniami oraz precyzowała swoje oczekiwania. Dyrektorzy poszczególnych szkół przedstawili oferty edukacyjne oraz możliwości wprowadzenia zmian.

Spotkanie pozwoli na podjęcie skuteczniejszych działań zachęcających młodzież do podjęcia nauki w Braniewie.