Jednostki, służby, inspekcje

 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

ul. Królewiecka 35, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 24 92
dyr. Jolanta Szczepanowicz

Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku

ul. Braniewska 11, 14-530 Frombork
tel. 55 243 72 15
dyr. Joanna Lewandowska

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 22 32
dyr. Wojciech Skiba

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 29 55
kier. Małgorzata Dunajska

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie

ul. Kościuszki 105, 14-500 Braniewo
tel. 55 243 26 39
dyr. Barbara Dytkowska

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 32 22
kier. Jerzy Welke

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 644 02 75
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Mieczysław Domińczak

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plac Strażacki 2, 14-500 Braniewo
tel. 55 243 24 08
kom. Władysław Szczepanowicz