JĘZYK I ZAWÓD KLUCZEM DO SUKCESU

Uczniowie, nauczyciele, samorządowcy i zaproszeni goście uczestniczyli w obchodach 55-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. Wśród gości znalazł się także wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Uroczystość była również okazją do wręczenia certyfikatów Europass.

Certyfikaty z rąk starosty braniewskiego Leszka Dziąga odebrali uczestnicy I i II Mobilności w ramach projektu „Język i zawód kluczem do sukcesu” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu wynosi 150 tys. euro. Jest on realizowany przez uczniów ZSZ, ze wszystkich klas technikum. W jego ramach uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne staże, zdobywają doświadczenie, podnoszą swoje kompetencje zawodowe i językowe.

— Certyfikat jest dokumentem o randze ponadkrajowej, zaświadcza o kompetencjach zawodowych, posiadanych przez uczniów — mówi starosta braniewski Leszek Dziąg. — Niezależnie od miejsca, w którym znajdą się uczniowie, certyfikat będzie dla nich przepustką do dalszej działalności zawodowej. Ważny będzie nie tylko przy poszukiwaniu pracy, ale również przy jej zmianie będzie dodatkowym atutem, potwierdzającym ukończone kursy i szkolenia.

W projekcie uczestniczy 60 uczniów technikum, kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Program zakłada udział młodzieży w praktykach zawodowych, które odbywają się w niemieckich firmach logistycznych, restauracjach i hotelach.