JUBILEUSZ 45 – LECIA SZPITALA W BRANIEWIE

W dniu 22 lipca 2020 r. uroczyście obchodzono jubileusz 45 – lecia szpitala w Braniewie. Niestety z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju możliwości organizacyjne były ograniczone.
Jubileusz uwieńczony został uroczystą Mszą Świętą w której uczestniczył Starosta Braniewski Karol Motyka, Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk, personel medyczny oraz mieszkańcy. Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie Bożena Duduś podziękowała samorządowcom za wzorową współpracę i pomoc w prowadzeniu placówki, a pracownikom PCM w Braniewie za nadzwyczajny wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka.
Osobom pracującym od początku funkcjonowania szpitala w obecnej lokalizacji zostały wręczone okolicznościowe statuetki, które otrzymały:
1. Hanna Piotrowska – specjalista Chorób Dziecięcych – aktualnie Kierownik Oddziału Dziecięcego.
2. Narcyza Rant – specjalista Chorób Płuc, specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Organizacji i Zarządzania – aktualnie lekarz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. 
3. Halina Gudzińska – Położna Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.
4. Barbara Gutowska – Pielęgniarka Epidemiologiczna. 
5. Teresa Rokicka – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. 
6. Bożena Pozarzycka – Pielęgniarka Oddziału Chorób Wewnętrznych z Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Starosta Braniewski Karol Motyka i Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk podziękowali Prezes PCM w Braniewie za prowadzenie placówki i życzyli dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Szpital w Braniewie w nowym obiekcie przy ul. Moniuszki 13 uroczyście otwarto 22 lipca 1975 r., a działalność swoją rozpoczął z dniem 1 sierpnia 1975 r.
Pierwszym Dyrektorem i organizatorem szpitala był nieżyjący już  lek. Mieczysław Giecewicz.
W strukturach szpitala rozpoczęły działalność oddziały: Dziecięcy, Wewnętrzny, Chirurgiczny oraz Położniczo-Ginekologiczny wraz z Izbą Przyjęć, Pogotowiem Ratunkowym, Punktem Krwiodawstwa i diagnostyką (Pracownia RTG, Laboratorium analityczne i Apteka szpitalna). Na przełomie 45 lat szpital poszerzał i zmieniał zakres świadczonych usług medycznych oraz bazę sprzętu medycznego i środków transportu.
1 września 2011 r. szpital został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
W obecnych strukturach PCM funkcjonują następujące oddziały szpitalne: Dziecięcy, Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej oraz Położniczo-Ginekologiczny wraz z Izbą Przyjęć i Działem Farmacji Szpitalnej. Poza tym funkcjonują; Pracownie diagnostyczne (RTG, Endoskopii, EKG, Prób wysiłkowych i badań Holtera, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne), Poradnie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z nocną i świąteczną opieką zdrowotną i Chirurgii Ogólnej, a także Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczno-Geriatryczny, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy opieki długoterminowej oraz trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego.
Wszystkie komórki organizacyjne Spółki wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, a świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje wykwalifikowany personel medyczny.

GRATULUJEMY JUBILEUSZU