KOLEJNA DROGA WYREMONTOWANA

Dobiegł końca remont drogi powiatowej z Pakosz do Długoboru.

Prace były prowadzone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wykonawca – firma Tuga – poszerzył jezdnię, ułożył nową warstwę podbudowy i warstwę ścieralną. Wykonano także wjazdy i pobocza z kruszywa oraz oznakowania.

— To kolejna inwestycja drogowa, przeprowadzona w Powiecie Braniewskim — mówi Mirosław Kudliński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego. — Dzięki niej poprawią się warunki komunikacyjne, co zwiększy także bezpieczeństwo podróżnych.