KOLEJNE POLSKO-ROSYJSKIE ROZMOWY

Członkowie Zarządu Powiatu Braniewskiego spotkali się z przedstawicielkami Agencji ds. Kontaktów Międzynarodowych i Międzyregionalnych z Kaliningradu. Rozmawiano nie tylko o programie Polska-Rosja, ale także o możliwościach dalszej współpracy w wielu innych dziedzinach.

— Takie kontakty i rozmowy nie są dla nas czymś nowym, to naturalna część naszych samorządowych działań — mówi starosta braniewski Leszek Dziąg. — Z Agencją ds. Kontaktów Międzynarodowych i Międzyregionalnych mamy do czynienia co roku, gdy przygotowywany jest przyjazd Rosjan do Braniewa na obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej. Cieszę się, że możemy także rozwijać współpracę w innych dziedzinach.

Członkinie agencji pytały m.in. o zamierzenia inwestycyjno-drogowe, tak na terenie powiatu, jak i w Braniewie. Rozmawiano o możliwościach współpracy w dziedzinie kultury.

— Tutaj szczególnie chcielibyśmy, aby Muzeum Ziemi Braniewskiej nawiązało kontakty z placówkami o podobnym charakterze znajdującymi się w obwodzie kaliningradzkim — mówi braniewski starosta. — W planach, jako jedna z propozycji, padła również możliwość wspólnej konferencji czy seminarium, poświęconym postaci filozofa Immanuela Kanta.

Ważną częścią dyskusji był temat wciąż nieuregulowanych kwestii związanych z melioracją i spływem wód. Bardzo duże opady deszczu, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, pokazały, że niezbędna jest współpraca ze stroną rosyjską przy udrażnianiu przepływów i swobodnym odpływie wód.

— Nie mogło oczywiście zabraknąć rozmów poświęconych mistrzostwom świata w piłce nożnej i przygotowaniom do nich — mówi starosta Leszek Dziąg. — To promocja nie tylko dla Kaliningradu, ale również dla powiatu braniewskiego. Spodziewamy się zwiększonego w tym czasie ruchu turystów-kibiców, którzy być może zawitają także do nas.

Jednocześnie – jak zauważa starosta – należy rozwiązać kwestie związane z bezpieczeństwem podróżnych i osób mieszkających, czy poruszających się w pobliżu granicy.

— Chodzi tu między innymi o numer alarmowy 112, który – jak się czasami zdarza – jest odbierany przez rosyjską dyspozytornię — mówi starosta. — Chcemy, aby w takich przypadkach rozmowa była natychmiast przekierowywana do polskiej dyspozytorni.

Jednym z ostatnich tematów poruszonych na spotkaniu było ASF, czyli choroba zwana afrykańskim pomorem świń. W powiecie braniewskim zanotowano już dziewięć przypadków ASF, wykrytych u dzików. Większość zwierząt znaleziono w pasie przygranicznym.