KOLEJNE PROJEKTY EDUKACYJNE W ZSB

Sukcesem zakończyły się działania Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie skierowane na pozyskiwanie środków finansowych na realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Szkoła aplikowała w ramach trzech sektorów programu Erasmus+. W maju ukazały się wyniki pierwszego konkursu w ramach Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt „Kultura, języki, zarządzanie – rozwój kompetencji kluczowych kadry” uzyskał 95 punktów na 100 możliwych, zajmując 34 miejsce na 739 projektów złożonych w Polsce. Jego celem jest podniesienie kompetencji kadry w zakresie komunikacji językowej i kulturowej oraz nawiązanie trwałej współpracy z innymi szkołami europejskimi. Cel ten zostanie osiągnięty między innymi dzięki udziałowi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w piętnastu mobilnościach. Będą to międzynarodowe seminaria prowadzone w języku angielskim i niemieckim, kursy językowe oraz job shadowing, czyli towarzyszenie pracownikom szkół europejskich w ich codziennej pracy w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia nowych umiejętności i wiedzy.

Na początku czerwca pojawiły się wyniki konkursu wniosków w ramach Akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Projekt „Skills and Masters” uplasował się na 192 pozycji spośród 1035 złożonych wniosków i tym samym został zatwierdzony do realizacji. Grupą docelową projektu będą uczniowie technikum budowlanego, informatycznego i spedycyjnego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. W stażach zawodowych i job shadowing, które odbędą się w Lipsku (Niemcy), Maladze (Hiszpania) i Palermo (Włochy) weźmie udział 32 uczniów i 2 nauczycieli.

W planach projektowych nie zapomniano o uczniach liceum. To do nich skierowany jest dwuletni projekt współpracy szkół „Czy żywność może być kulturotwórcza? Znaczenie sztuki kulinarnej dla wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Projekt przewiduje 28 mobilności uczniów w czterech krajach europejskich (Niemcy, Francja, Grecja, Włochy) i uzyskał dofinansowanie w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ – Współpraca szkół.

Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów Leonardo da Vinci, POWER i Erasmus+, szerokie grono nauczycieli zaangażowanych w działania projektowe oraz chęć podnoszenia kwalifikacji złożyły się na sukces „budowlanki”. Warto dodać, że są to jedyne projekty Erasmus+ w powiecie, które przeszły pozytywną ocenę w roku 2019. Na realizację wszystkich projektów szkoła otrzyma łącznie 145 089 euro. Nad realizacją projektów będą czuwać Regina Starukiewicz, Anna Wiśniewska, Iwona Obolewicz, Dariusz Lis. Realizacja potrwa do roku 2021.