KOLEJNE PROJEKTY W SZKOŁACH POWIATOWYCH

W dniu 28.12.2020 r. Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Krzysztof Kowalski w imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego podpisali dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o dofinansowanie projektów dla Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie i Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

Projekty, których realizacja rozpocznie się w lutym 2021 r. i potrwa półtora roku do końca sierpnia 2022 r. przewidują realizację kursów zawodowych oraz płatne staże zawodowe u pracodawców dla 240 uczniów i uczennic z obu szkół. Kursy zawodowe skorelowane są z kierunkami kształcenia w szkołach – w ZSB uczniowie wezmą udział w kursach monterów instalacji OZE, modelowania i druku 3D, różnych kursach informatycznych, a w ZSZ będą mieli do dyspozycji kursy gastronomiczne, pilarz-drwal czy operator wózka widłowego. W obu szkołach uczniowie wezmą udział w kursie na prawo jazdy kategorii B.  W projekcie ZSZ wsparcie udzielone zostanie również nauczycielom. Otrzymają oni dofinansowanie na udział w kursach i studiach podyplomowych.

Wartość projektu „ZSB – innowacyjni ekozawodowcy” wynosi 1 036 118,75 zł, natomiast projekt „ZSZ – kształcenie zawodowe na plus” ma wartość 1 037 287,75 zł.

Po raz kolejny sukces w pozyskaniu funduszy unijnych dla uczniów jest wynikiem zaangażowania i ścisłej współpracy Dyrektorów szkół Pani Joanny Sokół i Pana Piotra Danielewicza z przedstawicielami władzy samorządowej Powiatu Braniewskiego, która aktywnie sprzyja takim inicjatywom, partycypując w realizacji projektów poprzez zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 10% wartości projektu.