KOLEJNE UNIJNE PIENIĄDZE TRAFIĄ DO SZKÓŁ

To już tradycja, że władze Powiatu Braniewskiego wraz z dyrektorami szkół ZSZ i ZSB pozyskują unijne dofinansowania na modernizację kształcenia zawodowego. Od 2010 roku praktycznie w każdym ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursie Powiat Braniewski uzyskiwał dofinansowania na modernizację Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego. Te dwie sztandarowe placówki idą „łeb w łeb” po unijne pieniądze i robią to równie skutecznie.

W dniu 24 czerwca 2019 roku Starosta Braniewski Karol Motyka, Dyrektor ZSZ Joanna Sokół, Dyrektor ZSB Piotr Danielewicz przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grażyny Michalec podpisali w Olsztynie kolejne umowy o dofinansowanie projektów dla prowadzonych placówek. Dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 2.4.1.

Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – opiewają łącznie na kwotę 1.296.425 zł, z czego pozyskane dofinansowanie to 1.166.782,49 zł. Udział Powiatu Braniewskiego wynosi 10% wartości projektów.

W ramach obu projektów skupiono się na specjalistycznym kształceniu nauczycieli obu szkół, którzy uczestniczyć będą w kursach zawodowych i studiach podyplomowych, a także na adaptacji i doposażeniu nowoczesnych pracowni szkolnych (w ZSB – 5 pracowni, w ZSZ – 3 pracownie).
Z unijnych pieniędzy zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt komputerowy, w tym serwery, komputery, a także oprogramowanie i wyposażenie pracowni zgodne z modernizowanymi kierunkami kształcenia oraz między innymi jedyny w Braniewie symulator pojazdu ciężarowego i autobusu. Zakupione doposażenie jest ściśle związane z modernizacją metod i treści kształcenia w obu szkołach i dopasowaniem ich do zapotrzebowania na konkretne umiejętności absolwentów zgłaszane przez pracodawców.