KOLEJNY REMONT NAWIERZCHNI

Lepsza droga z Piela do Piotrowca.

Z początkiem października rozpocznie się remont dwóch odcinków dróg powiatowych na trasach Piele-Zagaje i Wyszkowo-Piotrowiec w gminie Lelkowo.

Zadanie inwestycyjne nosi nazwę „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1397N odcinek Piele – Piotrowiec”. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana na niemal 5-kilometrowym odcinku.

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu remontu nawierzchni jezdni, poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi od Zagaj do Piela i od Wyszkowa do Piotrowca — mówi Mirosław Kudliński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego.

To kolejne działania Zarządu Powiatu Braniewskiego, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Oprócz nowych nawierzchni realizujemy także inne inwestycje drogowe, polegające na ustawianiu oznakowań, frezowaniu pni, udrażnianiu rowów, wykaszaniu poboczy i remontów obiektów mostowych na głównych drogach — mówi Mirosław Kudliński.

To kolejny remont drogi powiatowej w Powiecie Braniewskim, dzięki któremu poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania.