Kolekcja zabytków ruchomych Józefa Kuciaka

Dnia 14 stycznia br. pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie odwiedzili znanego kolekcjonera eksponatów historycznych Józefa Kuciaka. Kolekcja jest zbiorem przedmiotów codziennego użytku, pamiątek dokumentujących przemarsze różnych wojsk oraz przypominająca wydarzenia historyczne i obyczaje miejscowej ludności.

Kolekcja, która wpisana jest do rejestrów zabytków ruchomych, znajduje się we wsi Wielkie Wierzno Gmina Frombork w Powiecie Braniewskimi. Składa się z ponad 2.000 eksponatów i jest jednym z większych prywatnych zbiorów w regionie. Historia kolekcji muzealnej sięga już roku 1977, a więc niebawem będzie obchodziła 40 lecie istnienia.

Zbiory są udostępniane dla zwiedzających codziennie w domu właściciela, a ich zwiedzanie jest dokumentowane w znajdującej się tam kronice. Wśród eksponatów znajdują się m.in.: dzwonki, butelki, żelazka, bagnety, młynki do pieprzu i kawy, porcelana, garnki, wagi, krucyfiksy oraz narzędzia wykorzystywane przy pracach w polu i do produkcji żywności.

Prosimy turystów pragnących odwiedzić kolekcję o wcześniejsze uzgodnienie terminu z właścicielem tel. kom. 507 879 632.