KOMENDANT KP PSP W BRANIEWIE POŻEGNAŁ SIĘ ZE SŁUŻBĄ

26 lutego 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się uroczysty apel w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniewa Januszko.

Starosta Braniewski Karol Motyka i Przewodniczący Rady Powiatu Łukasz Korneluk podziękowali Komendantowi za piękną i trudną drogę pełnienia strażackiej powinności, za misję, którą pieczołowicie pielęgnował, skupiając się na propagowaniu najwyższych wartości ratowania mienia, życia i zdrowia ludzkiego. Przejście na zasłużony odpoczynek z pewnością będzie okazją do podejmowania nowych, kolejnych wyzwań oraz stworzy możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań.
Komendant podziękował samorządowcom i załodze za trzyletnią owocna współpracę oraz za wsparcie w działaniach ratowniczo – gaśniczych mających na celu dobro i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Braniewskiego.

Na funkcję p.o. Komendanta KP PSP w Braniewie nominowany został bryg. Ireneusz Ścibiorek.