Komunikat 1 sierpnia 2018 o godz. 17.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych

Dla upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia br. o godz. 17.00 zostaną uruchomione  syreny alarmowe.

Podstawą prawną do włączenia syren alarmowych są zapisy § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) oraz Zarządzenie nr 26/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie przeprowadzenia treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania