Komunikat: 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych

Dla upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2020r. o godz. 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Informujemy, że ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00 na terenie Powiatu Braniewskiego nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena), trwający 1 minutę. 
W ten sposób oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie Warszawy i przywrócenie niepodległości państwa.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.