Komunikat: 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych

Dla  upamiętnienia  77.  rocznicy  wybuchu  Powstania  Warszawskiego  1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Starosta Braniewski informuje, że w dniu 1 sierpnia 2021  r. – godz. 17:00  , zgodnie z zarządzeniem nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 roku przeprowadzony zostanie na terenie Powiatu Braniewskiego  trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, polegający na włączeniu wszystkich syren alarmowych na terenie  (powiatu) celem uczczenia  77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – (dźwięk ciągły syreny na okres jednej minuty lub ciągły w okresie trzech minut).

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.